... Yuk Mengenal Wakaf ...

Baitul Wakaf merupakan Nazhir Wakaf Produktif dari BMH, yang berada dalam naungan Organisasi Islam Hidayatullah.